Banner główny strony rząd blisko ludzi, kolarz różnych ludzi.

RZĄD BLISKO LUDZI

Od 2015 r. wprowadzamy pozytywne zmiany w naszym kraju. Dbamy o to, by były one widoczne także w Twoim najbliższym otoczeniu.

Działamy dla ludzi. Dotrzymujemy słowa. Potwierdzają to liczne programy, które realizowaliśmy w ostatnich latach.

Dla seniorów

Naprawiamy błędy naszych poprzedników i stawiamy na politykę senioralną. Realizujemy programy w duchu solidarności międzypokoleniowej.

Dla zdrowia

Proponujemy kolejne rozwiązania, które odpowiadają na zapotrzebowania dzisiejszej medycyny, a także pacjentów i lekarzy. Zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia i kształcimy kadrę medyczną.

Dla finansów publicznych

Dzięki naprawie finansów publicznych możemy realizować ambitne programy społeczne, takie jak Rodzina 500+ czy 13. emerytura.

Dla rodziny

Inwestowanie w rodziny to inwestycja w naszą przyszłość. Wspieramy i wdrażamy rozwiązania prorodzinne.

Dla rolników

Wiele zawdzięczamy rolnikom i ich ciężkiej pracy. Inwestycja w polskie rolnictwo oraz rozwój obszarów wiejskich, to m.in. najlepszej jakości zdrowe produkty na naszych stołach.

Dla bezpieczeństwa

Jednym z naszych głównych priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom. Dbamy o to, dzięki odpowiednim inwestycjom w rozwój służb mundurowych i infrastruktury.

Dla przedsiębiorców

Zapewniamy pracownikom stabilność zatrudnienia, a firmom możliwości rozwoju. Prowadzimy ciągły dialog z przedsiębiorcami, aby dostosować rozwiązania do ich oczekiwań.

Dla kultury

Stale zwiększamy nakłady na kulturę, aby każdy z nas miał coraz lepszy dostęp do różnych instytucji i mógł korzystać z dorobku artystów.

Dla młodych

Młodzi są przyszłością Polski. Dlatego wspieramy start młodych na rynku pracy i rozwiązania cyfrowe.

Dla klimatu i środowiska

W latach 2015-2022 nakłady na ochronę środowiska zwiększyły się o 60%.

Dla sportu

Wspieramy rozwój sportu – wprowadziliśmy nowe programu sportowe, np. Szkolny Klub Sportowy.
9,7 mln

emerytów dostało
13. emeryturę

7 mln

dzieci skorzystało ze wsparcia
w ramach programu Rodzina 500+

286 mln zł

dla Kół
Gospodyń Wiejskich

30 tys. zł

nowa, wyższa kwota
wolna od podatku

Zerowy PIT

dla młodych
do 26. roku życia

Co najmniej 3% PKB

wydatki na obronność
w 2023 r.

16,5 mln

osób korzysta
z profilu zaufanego

12%

obniżona kwota
PIT (z 17%)

120 tys. zł

nowy, wyższy
próg podatkowy

1,6 mln

wystawionych
e-recept

28 tys.

seniorów korzysta
z programu Senior+

3600 zł brutto

minimalne wynagrodzenie
za pracę od 1.07.2023 r.

1,3 mln

rodzin skorzystało
z Karty Dużej Rodziny

163

odtworzone lub utworzone
posterunki Policji od 2015 r.

Ponad 600

odzyskanych cennych
dzieł sztuki

Skip to content