Szczęśliwa rodzina na plaży.

Dla rodziny

Młoda rodzina z małymi dziećmi w domu, dobrze się bawiąc Szczęśliwa rodzina z dziećmi siedzą na trawie i puszczają bańki mydlane.

Wspieramy polskie rodziny

Rodzina 500+

Program był przewrotem w polskiej polityce prorodzinnej. Wprowadziliśmy go w kwietniu 2016 r. Od lipca 2019 r. świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia – bez kryterium dochodowego.

  • Świadczenia rodzinne 500+ otrzymuje 7 mln dzieci.
  • Przeznaczyliśmy na ten cel łącznie – od początku trwania programu – 237,3 mld zł
  • #NoweKonkrety rozszerzają program na Rodzina 800+

Stan na 1 lipiec 2023 r.

Rodzina 800+

Od 1 stycznia 2024 r. podnosimy wysokość świadczenia na każde dziecko z kwoty 500 zł na 800 zł miesięcznie. Żadne inne warunki dotyczące przyznawania i wypłaty tego świadczenia nie ulegną zmianie.

Dodatkowe 300 zł miesięcznie to konkretne wsparcie dla rodzin. Pieniądze mogą być wydane zgodnie z potrzebami dziecka. Rodzice mogą np. zapisać dzieci na zajęcia z języka obcego lub sportowe.

Zwiększenie kwoty nie byłoby możliwe, gdyby nie dobry stan finansów publicznych naszego państwa.

Zapewniamy Dobry Start w edukacji

W ramach programu Dobry Start, na początku każdego roku szkolnego, dla każdego ucznia przeznaczamy dodatkowe, jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł.

 

  • Wyprawkę szkolną otrzymało łącznie 4,6 mln uczniów (w 2022 r.).
  • Przeznaczyliśmy na ten cel łącznie – od początku trwania programu – 6,7 mld zł.

Źródło danych: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Stan na lipiec 2023 r.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Rodzice otrzymują w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny.

  • Do tej pory z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego skorzystało 610 tys. dzieci.
  • Z budżetu państwa wypłaciliśmy na ten cel łącznie 4,6 mld zł.

Stan na lipiec 2023 r.

Młoda szczęśliwa rodzina bawiąca się razem w domu. Kochający rodzice pomagający swoim małym dzieciom w odrabianiu lekcji. Beztroskie rodzeństwo uśmiecha się podczas rysowania z mamą i tatą

Program Mama 4+

Zapewniamy emeryturę rodzicom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci  i nie mieli prawa do emerytury.

Dzięki temu osoby, które poświęciły się wychowywaniu dzieci, nie muszą martwić się o bezpieczną emeryturę.

Bon Turystyczny

Przygotowaliśmy dodatkowe wsparcie finansowe w postaci Bonu Turystycznego. To dodatkowe 500 zł na cele wypoczynkowe – takie jak udział w koloniach czy rodzinny wyjazd.

Na pomoc polskim rodzinom w formie bonów turystycznych przeznaczyliśmy ponad 3,17 mld zł. Do 31 grudnia 2022 r. wykorzystanych zostało prawie 4 mln bonów.

Stan na 31 marca 2023 r.

Szczęśliwa rodzina z dziećmi idąca przez pole trzymając się za ręce.

Wolność decydowania przez rodziców w sprawie 6-latków

W 2016 r. odpowiedzieliśmy na apel rodziców, aby sami mogli podejmować decyzję, czy ich dziecko rozpocznie naukę w wieku 6 czy 7 lat.

Zwiększamy wydatki na edukację

Sukcesywnie zwiększamy nakłady na edukację. Wspieramy samorządy w wydatkach związanych z reformą oraz doposażeniem szkół w pracownie przedmiotowe.

W 2020 r. na nowoczesny sprzęt dla polskich szkół przeznaczyliśmy ponad 900 mln zł. Dzięki temu do placówek edukacyjnych trafiło niemal 250 tys. tabletów i 120 tys. laptopów.

Już jesienią 2023 r. każdy uczeń IV klasy otrzyma laptopa do nauki.

Czworo dzieci w szkole ogląda globus.

Nakłady na edukację

Wspieramy samorządy w wydatkach związanych z reformą oraz doposażeniem szkół w pracownie przedmiotowe.

Wzrost o 60%

Wydatki na edukację w 2015 r.

40,4 mld zł

 

Wydatki na edukację w 2023 r.

64,4 mld zł

Źródło danych: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Szybki internet w każdej szkole

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program, który zapewnia szkołom z całej Polski dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Do tej pory z oferty skorzystało ponad 20 tys. szkół.

Laboratoria Przyszłości

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony rządu uczniowie mogą uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

  • Do tej pory na Laboratoria Przyszłości przeznaczyliśmy 1,2 mld zł.
  • Z programu skorzystało już 3,2 mln uczniów.

Stan na lipiec 2023 r.

Dzieci przeprowadzające eksperyment chemiczny Nauka ją ekscytuje. dziewczyna ze szkoły podstawowej pracująca w klasie.
Skip to content