Kombajn sypiący zboże na przyczepę ciągnika rolniczego

Dla rolników

Zapewniliśmy rolnikom dopłaty powyżej średniej unijnej

Polscy rolnicy otrzymają wsparcie w postaci płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach II filaru WPR. Od 2016 r. wypłata tych płatności jest znacznie przyspieszona poprzez realizację zaliczek w zwiększonej wysokości (na najwyższym dopuszczalnym poziomie w Unii Europejskiej).

 • Od 2023 r. płatności bezpośrednie dla 97% gospodarstw (o wielkości do 50 ha) osiągną poziom powyżej średniej unijnej.
Kombajn sypiący zboże na przyczepę ciągnika rolniczego Ręka trzymająca jabłko, w tle wiaderko pełne jabłek.
Kłosy zboża.

Wsparcie finansowe dla rolników

W 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała rolnikom blisko 32 mld zł:

 • ok. 16,5 mld zł w ramach płatności bezpośrednich;
 • 9,6 mld zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
 • 5 mld zł w ramach pomocy krajowej;
 • 270 mln w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Wsparcie dla rodzin rolniczych

Rządowe wsparcie dla rodzin rolniczych, które utraciły płynność finansową, otrzymało w 2022 r. blisko 216,7 tys. rodzin na kwotę ponad 591 mln zł.

Pomagamy rolnikom w potrzebie

Konkret dla polskiej wsi to m.in.:

 •  Dopłaty dla rolników do sprzedanej pszenicy i do pozostałych zbóż. Dopłata do sprzedanej pszenicy wyniesie nawet 3 025 zł do hektara*.
 •  Zakaz sprowadzania produktów rolnych z Ukrainy – zboże, które ma trafić na zagraniczne rynki nie zostanie w Polsce.
 •  Dopłaty do nawozów – w 2022 r. 2,6 mld zł trafiło na konta rolników, a w 2023 r. na ten cel przeznaczyliśmy 4,7 mld zł.
 •  Dopłaty do paliwa rolniczego – polegają na zwrocie akcyzy w najwyższej możliwej kwocie*.

*Stan na 5 lipca 2023 r.

Emerytury i rehabilitacja dla rolników

Zagwarantowaliśmy rolnikom:

 • możliwość przejścia na pełną emeryturę rolniczą bez konieczności zbywania gospodarstwa;
 • bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS;
 • bezpłatną rehabilitację leczniczą dla rolników-emerytów oraz bezpłatne turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami;
 • wyższe emerytury rolnicze oraz wypłatę 13. i 14. emerytury.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom emerytura rolnicza KRUS nigdy nie będzie mniejsza od najniższej emerytury z ZUS. W 2023 r. będzie to nie mniej niż 1588,44 zł.

 

Budujemy patriotyzm konsumencki

Chcemy, aby Polacy kupowali dobre produkty od polskich rolników. Nawiązujemy relacje handlowe, także z partnerami spoza UE. Budujemy silną markę polskiej żywności.

 

Wspieramy Koła Gospodyń Wiejskich

Od lat koła aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności, jednocześnie pielęgnując polską tradycję. W 2018 r. dzięki nowej ustawie uzyskały m.in. osobowość prawną czy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, a także ubiegania się o środki finansowe w ramach konkursów i dotacji.

Od 2018 r. koła zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich otrzymały pomoc finansową w wysokości ponad 286 mln zł.

Środki inwestycyjne dla gmin popegeerowskich

Wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to nawet 5 mln zł. W ramach programu pozytywną rekomendację do otrzymania środków na inwestycje otrzymało 1885 wniosków na łączną kwotę 4,071 mld zł.

 

Wspieramy rozwój cyfrowy rodzin

Uruchomiliśmy także program wsparcia rozwoju cyfrowego dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Dzięki temu dzieci otrzymały ponad 214 tys. komputerów i laptopów oraz ponad 3 tys. tabletów o wartości ponad 584 tys. zł.

 

Dbamy o rozwój lokalny

Od 2016 r. miejscowi rolnicy mają pierwszeństwo nabywania ziemi rolnej.

 

Dodatkowe świadczenia dla sołtysów

Osoby, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej 2 kadencje (nie mniej niż 8 lat), otrzymają świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł po osiągnięciu wieku emerytalnego.*

* Ustawa weszła w życie 1 lipca 2023 r.

Uśmiechnięty strażak pracujący na tle wozu strażackiego.

Dbamy o Ochotniczą Straż Pożarną

Wyposażamy w sprzęt naszych strażaków-ochotników. Od 2016 r. dofinansowaliśmy zakup 3628* wozów strażackich dla jednostek OPS w całej Polsce.

* z uwzględnieniem planów na 2023 r.

Rządowe wsparcie dla poszkodowanych przez suszę

W latach 2018-2019 uruchomiliśmy program pomocy dla producentów rolnych, których gospodarstwa poniosły straty w związku z suszą. To ok. 4,5 mld zł.

 

Walka z ASF

Zwiększyliśmy na lata 2021-2022 o ok. 650 mln zł środki dla rolników. Mogły być one przeznaczone m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Program „Energia dla wsi”

Program o budżecie 1 mld zł będzie realizowany do 2030 r. Dzięki temu wspieramy instalację OZE o mocy do 1 MW dla rolników oraz o mocy do 10 MW dla spółdzielni energetycznych. Do 15 grudnia 2023 r. prowadzimy pierwszy nabór wniosków o wsparcie finansowe na budowę:

 • biogazowni i elektrowni wodnych – dotacje do 65% kosztów kwalifikowalnych (do 20 mln zł);
 • turbin wiatrowych, fotowoltaiki, biogazowni oraz elektrowni wodnych – pożyczki do 100% kosztów kwalifikowalnych (do 25 mln zł);
 • dotacje do 20% kosztów kwalifikowalnych magazynu energii pod warunkiem zintegrowania z instalacją OZE realizowaną w ramach inwestycji.

Prosty i bezpośredni rolniczy handel detaliczny

Obecnie rolnicy mogą bez limitów i na korzystnych warunkach finansowych sprzedawać żywność wyprodukowaną w swoim gospodarstwie bezpośrednio konsumentom.

Mogą również sprzedawać żywność niezwierzęcego pochodzenia wyprodukowaną w ramach rolniczego handlu detalicznego np. do restauracji, stołówek czy sklepów spożywczych na terytorium całego kraju.

Skrzynie pełne owoców i warzyw.
Skip to content