Grupa uśmiechniętych seniorów z kciukami podniesionymi do góry.

Dla seniora

Dodatkowe pieniądze dla seniorów:
13. i 14. emerytura

  • 13. emerytura: pierwszy raz wypłacona w 2019 r., a od 2020 r. jest gwarantowana dla wszystkich emerytów i rencistów – bez kryterium dochodowego. To wsparcie dla 9,7 mln emerytów.
  • 14. emerytura: wypłaciliśmy ją jesienią 2021 r. i 2022 r. – żeby seniorom żyło się lepiej. Teraz będzie wypłacana co roku.
  • emerytura bez podatku: w 2022 r. znieśliśmy podatek od emerytur i rent do 2500 zł.
Starsze małżeństwo korzysta przy stole z laptopa i telefonu.

Podnosimy minimalną emeryturę i rentę

Starszy mężczyzna siedzi z kartą płatniczą na kanapie i patrzy w ekran komputera.

Wzrost o 80%

Emerytura i renta w 2015 r.

880 zł

 

Emerytura i renta w 2023 r.

1588 zł

Źródło danych: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Programy dla aktywnych seniorów

Senior +
W latach 2015-2022 powstało 1179 ośrodków wsparcia „Senior +”. Z programu skorzystało ponad 28 tys seniorów. Na ten cel przeznaczyliśmy 300 mln zł.

Aktywni +
Przekazujemy środki finansowe organizacjom pozarządowym, które realizują projekty dla emerytów – to łącznie 200 mln zł na lata 2021 – 2025.

Starsza para idąca na spacer z kijkami.

Senior+ w latach 2015-2022

Kwota 300 mln zł

28 tys. seniorów

1179 placówek Senior+

Źródło danych: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Stan na lipiec 2023 r.

Program Leki 75+

Od września 2016 r. osoby, które ukończyły 75 lat mogą skorzystać z bezpłatnych leków. Sukcesywnie poszerzamy ich listę.

Do tej pory z programu skorzystało już 3,9 mln seniorów, którzy wykupili 429 mln opakowań leków.

W ramach #NoweKonkrety rozszerzyliśmy ten program.

Źródło danych: Sprawozdanie NFZ z 19 lipca 2023 r.

Rozszerzamy program bezpłatnych leków

Z bezpłatnych leków skorzystają teraz:

  • osoby powyżej 65. roku życia;
  • dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Przybędzie 11,5 mln osób, które skorzystają z tego rozwiązania, a zaoszczędzone pieniądze będą mogły przeznaczyć na inne cele.
Rozszerzamy także listę produktów, które będą bezpłatne. Chodzi o leki, wyroby medyczne i specjalne preparaty dla osób chorych oraz dzieci do 3. roku życia.

 

Domowa Opieka Medyczna

Wprowadziliśmy usługę zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjenta, który leczy się w domu.

Lekarz ma stały dostęp do informacji o saturacji, ciśnieniu czy poziomie cukru we krwi. Dotychczas w ramach Domowej Opieki Medycznej zrealizowaliśmy sześć projektów, w których udział wzięło prawie 10 tys. pacjentów.

 

Skip to content