Zbliżenie: lekarz posiadający sprzęt medyczny czerwony stetoskop i historię medyczną pacjenta. Budynek medyczny do kontroli zdrowia. Medycyna, koncepcja kliniki

Dla zdrowia

Zwiększamy środki na ochronę zdrowia

Młody lekarz mierzy ciśnienie swoje pacjentce.

Temat zdrowia dla rządu Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo ważny. Od 8 lat naprawiamy sytuację w ochronie zdrowia.

Wzrost o 120,6%

Środki na ochronę zdrowia w 2015 r.

77,2 mld zł

 

Środki na ochronę zdrowia w 2023 r.

170,3 mld zł

Źródło danych: Ministerstwo Zdrowia

Znieśliśmy limity przyjęć do lekarzy specjalistów

Dzięki temu pomoc zostanie udzielona każdemu pacjentowi, który zgłosi się do lekarza. Wcześniej obowiązywały ograniczenia – pacjent nie mógł zapisać się na wizytę do specjalisty, jeśli limit przyjęć został wyczerpany.

Dwoje kobiet lekarzy idzie po szpitalnym korytarzu.

Sukcesywnie zwiększamy środki finansowe na potrzeby osób z niepełnosprawnością

Mężczyzna na wózku inwalidzkim pracuje w biurze.

Wzrost o ponad 134%

Środki finansowe w 2015 r.

16 mld zł

 

Środki finansowe w 2022 r.

37,5 mld zł

Źródło danych: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Ręka klikająca w ikony wychodzące z tabletu. Ręka trzymająca telefon z uruchomioną e receptą.

E-recepta – cyfryzacja służby zdrowia

Wdrożyliśmy pierwsze e-usługi w systemie ochrony zdrowia.

Pacjenci szczególnie chętnie korzystają z e-recept.

  • Wystawiono już ponad 1,6 mld e-recept.
  • Skorzystało z nich blisko 37 mln Polaków.

Źródło danych: Ministerstwo Zdrowia
Stan na czerwiec 2023 r.

Już ponad 17 mln Polaków korzysta z Internetowego Konta Pacjenta. To właśnie tam możesz odebrać e-receptę czy e-skierowanie.

Dwoje uśmiechniętych lekarzy, kobieta i mężczyzna

Liczba lekarzy

Dzięki naszym działaniom mamy więcej lekarzy i lekarzy dentystów.

Wzrost o ponad 24 tys.

 

Liczba lekarzy w 2015 r.

166 985

 

Liczba lekarzy w 2023 r.

191 528

Źródło danych: Naczelna Izba Lekarska
Stan na 30 kwietnia 2023 r.

Wdrażamy nowe rozwiązania w walce z ciężkimi chorobami

Wsparcie psychiatrii dzieci i młodzieży

Zwiększamy nakłady finansowe na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. W 2022 r. przeznaczyliśmy ponad 700 mln zł na ten cel, natomiast w 2023 r. planujemy przeznaczyć ponad 1 mld zł. W 2015 r. było to 170,6 mln zł. Wzrosła również liczba psychiatrów dziecięcych – o ponad 40%.

Plan dla Chorób Rzadkich

Poprawiamy jakości opieki medycznej nad pacjentami z chorobami rzadkimi oraz ich rodzinami – tworzymy model zintegrowanej opieki medycznej, która umożliwi kompleksową i skoordynowaną opiekę. Koszty realizacji planu to ponad 128,9 mln zł.

Źródło danych: Ministerstwo Zdrowia

Zaniepokojony młody psycholog i mały pacjent

Walka z pandemią COVID-19 i Narodowy Program Szczepień

Zmierzyliśmy się z jednym z największych kryzysów ostatnich dekad – pandemią COVID-19.
Zwiększyliśmy liczbę sprzętu medycznego
i budowaliśmy tymczasowe szpitale, aby każdy pacjent znalazł pomoc.

 

91% Polek i Polaków dobrze lub bardzo dobrze oceniło organizację Narodowego Programu Szczepień*. Do końca września 2022 r., zaszczepiło się prawie 23 mln osób. Powstało ponad 9 tys. punktów szczepień.

*Raport z badań „Sukces czy porażka? Społeczna ewaluacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19″

Skip to content