Ręka trzymająca drzewo.

Dla klimatu i środowiska

Wieś pole łąka ze słońcem i niebieskim niebem Prace budowlane docieplające dom.

W latach 2015-2022 nakłady na ochronę środowiska zwiększyły się o 60%. Dzięki zwiększonym środkom finansowym, możemy realizować programy wspierające klimat i środowisko, w tym m.in.:

Program „Czyste Powietrze”

  • Dążymy do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych.
  • Dofinansowujemy wymianę starych pieców i ocieplenie domów.
W sumie 103 mld zł na lata 2018-2029.

Program „Mój prąd”

Zwiększamy produkcję energii elektrycznej z fotowoltaiki. W ramach programu dofinansowaliśmy do tej pory blisko 472 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych (stan na 19.07.2023 r.).

Łączny budżet programu to 2,13 mld zł
Zakładanie fotowoltaiki na dachu budynku.
Skip to content